Reklamacje i zwroty


Adres do korespondencji:

1. Podany poniżej adres jest adresem do wysyłki reklamacji i zwrotów towarów:

Marek Stawarz
F.H.U MARKO
ul. Republiki Korczakowskiej 9
31-636 Kraków

Reklamacje:

-Odbierając przesyłkę zamawiający ma obowiązek zwrócenia uwagi na jej stan. Jeżeli stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona powinien spisać protokół z kurierem i skontaktować się ze Sklepem.

-Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

-Wadę towaru należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

- Podstawą reklamacji jest dowód zakupu w postaci Paragonu lub Faktury

Zwroty

- Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

- Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

- Zwrot należ wysłać na adres podany powyżej

- Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem